top of page

Missie & Doel

ONZE MISSIE:

Diëtistenkring Antwerpen Centrum is opgericht als samenwerkingsorgaan binnen de eerstelijnszone Antwerpen Centrum. Als diëtistenkring hebben we meer slagkracht binnen deze eerstelijnszone.

 

Deze diëtistenkring is een groep van gediplomeerde diëtisten die werkzaam zijn in de eerstelijnszone (ELZ) Antwerpen Centrum. D.w.z. dat we ofwel een zelfstandige praktijk hebben ofwel in een (groeps-) praktijk werken op het grondgebied van volgende gemeente: Antwerpen centrum (2000), Antwerpen Zuid (2018), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Antwerpen  Noord (2060) Antwerpen Borgerhout (2060), Berchem (2600), Deurne (2100), Wommelgem (2160), Hoboken (2660), Wilrijk (2610),

 

Deze groep bevat gediplomeerde, gemotiveerde, gedreven en erkende diëtisten die elkaar steunen en ondersteunen. Als diëtist(e) bezit ieder op zich de kennis, talenten en kwaliteiten die de basis vormen van specialisatie of expertise en dat maakt ieder van hen uniek. 

 

Vanuit deze groep kan de expertise van diëtisten extra kenbaar gemaakt worden aan alle medici en paramedici, werkzaam binnen de ELZ Antwerpen Centrum. Dit zal in de toekomst zorgen voor een vlotte doorverwijzing en aangename samenwerking met elkaar en met andere disciplines.  

 

ONS DOEL:

Met onze kring willen we vanuit onze missie de volgende doelen bereiken:

 

 • Intensieve samenwerking tussen de verschillende diëtisten in de regio.

 • Ons kenbaar maken bij personen die op zoek zijn naar een erkende diëtist in de gemeente of disctrict waar ze wonen of binnen de eerstelijnszone Antwerpen Centrum.

 • Het belang van de diëtist in de gezondheidszorg in de kijker zetten.

 • Ons kenbaar maken bij en een aanspreekpunt zijn voor hulpverleners uit de regio: huisartsen, psychologen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, alle mogelijke paramedische beroepen en organisaties die betrokken zijn bij de zorg, ziekenhuizen, woon- zorgcentra, ….

 • Als groep willen we een éénduidige boodschap uitdragen naar de zorgraad van onze eerstelijnszone.

 • Een professionele samenwerking uitbouwen met andere beroepsverenigingen van hulpverleners.

 • We willen de communicatie tussen diëtisten en andere zorgverleners verbeteren, alsook tussen diëtisten uit de eerste lijn en tweede lijn, om zo de zorg voor onze cliënten/patiënten te verbeteren.

 • Het kenbaar maken en delen van expertise waardoor er een efficiënte doorverwijzing kan gebeuren.

 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Een groep vormen die samen verantwoordelijkheden opneemt (zoals deelname aan zorgraad, veranderforum ELZ, …) en initiatieven uitwerkt (zoals infosessies, workshops, casusbespreking…) binnen ELZ Antwerpen Centrum. 

 • Elke jaar 2 à 4x samen komen voor intervisie, uitwerken projecten, tekomstvisie,…

·      Een klankbord zijn voor onze collega’s zodat we elkaar kunnen steunen en ondersteunen. 

 • Een groep bij wie we steeds terecht kunnen met ervaringen en ideeën maar ook met vragen en twijfels over onderwerpen binnen ons vakgebied. 

Fruits and Vegetables
LOGO%20DIETISTENKRING_ANTWERPEN_HEADER_e
bottom of page